TONGAN

Ko e ha me’a fiema’u keu  ‘ilo’i ? Ko e ha me’a ‘e fiema’u keu ha’u mo ia? Ko e ha me’a fiema’u meiate koe? Ko e fehu’i mahu’inga eni. Fakamolemole ‘o tokanga ki ai.

  • Ko e fa’ahinga ‘oku fiema’u  tokoni mei he fakafofonga ‘oe Fakamaau Totonu(JP) ‘e fai’aki pe fakahokohoko mei he ‘uluaki a’u mai ki he tesi ‘oku fai ai ngaue.
  • Ko e fa’ahinga ‘oku omai mo e ‘u kopi ‘oha tohi mahu’inga ki he (JP) kene fakapapau’i ko e mo’oni mo totonu pea ‘omai fakataha mo e ‘uluaki tohi pe ko e ‘olisinale (original).
  • Ko e fa’ahinga ‘oku nau fiema’u ke fakapapau’i ko kinautolu ‘ae tokotaha  tonu ia ‘oku ‘asi he’ene ‘u foomu mo e taa ‘oku totonu kenau ha’u mo ia ki he fakafofonga Fakamaau Totonu(JP).
  • Kapau ko e ‘uluaki foomu ‘oku ‘asi he telefoni to’oto’o pe komipiuta peake kopi mei ai ho’o foomu teke fakaha ho’o ‘olisinale ki he fakafofonga fakamaau totonu. (JP)
  • Fiema’u ke hongofulu pe ho’o ‘u foomu pe tohi mahu’inga ke fakamo’oni ‘oku totonu mo taau ‘e he fakafofonga fakamaau totonu(JP)pea toki fa’iteliha JP pe tene fakalahi kapau laka he fika ‘oku ‘asi atu.
  • Ko e ngaahi foomu ke fakafonu kimu’a, kataki ‘ou teke fakamo’oni.
  • Kataki ‘o fakahokohoko lelei ho’o ‘u foomu kimu’a pea ke toki fakaha ki he (JP).
  • ‘Oku fiema’u ho’o ID keke ha’u mo ia he taimi ‘oku ke sio ai ki he (JP) kene fakamo’oni’i  ko koe ‘a e tokotaha ha’ane foomu.

Mahu’inga k eke ‘ilo’i – ‘oku ‘iai ngaahi tokoni JP ‘e ‘ikai fiema’u.

Skip to content