FILIPINO

Ano ang kailangan kong malaman? Ano ang kailangan kong dalhin? Ano ang inaasahan Lahat ng magagaling na katanungan. Mangyaring tandaan na:

  • Ang mga kliyente ay makikita ng Justice sa pagkakasunud-sunod na makarating sila sa Service Desk.
  • Ang mga kliyente na nangangailangan ng sertipikasyon ng mga kopya ay dapat ipakita ang orihinal na dokumento na may kopya.
  • Ang mga kliyente na nangangailangan ng pagpapatunay ng kanilang (mga) dokumento ng pagkakakilanlan ay dapat na personal na naroroon sa harap ng Hustisya.
  • Kung ang orihinal ng isang kopya ay nasa isang elektronikong form, ang Justice ay dapat na makita ang orihinal sa isang aparato na ibinigay ng kliyente.
  • Karaniwan na limitahan ang bilang ng mga dokumento para sa sertipikasyon sa 10.
  • Gayunpaman, gagamitin ng Hustisya ang paghuhusga kapag nililimitahan ang bilang ng mga kopya.
  • Dapat punan ang mga form, ngunit mangyaring HUWAG paunang mag-sign ng anumang dokumento.
  • Mangyaring ipaayos ang lahat ng iyong mga dokumento at anumang mga kopya upang maipakita sa Hustisya. Humiling ng pormal na ID kapag kinakailangan ng isang pirma upang ma-verify.

Mahalaga Ang ilang mga serbisyo ay maaaring wala sa nasasakupan ng isang Justice of the Peace.

Skip to content